bg

22/11/2019

Phòng Victoria 3 & Bazan 3

Vị trí: tầng 1,4

Diện tích: 300m2

Số lượng khách:

  • Chữ U (02 dãy: 150 ghế)
  • Lớp học (230 ghế)
  • Rạp hát (340 ghế)

thông tin