bg

22/11/2019

Phòng Victoria 1

Vị trí: tầng 4

Diện tích: 22m2

Số lượng khách: Chữ U (12 ghế)

thông tin