bg

22/11/2019

Phòng Chapi 3

Vị trí: tầng 3

Diện tích: 30m2

Số lượng khách: Bàn dài (20 ghế)

thông tin