bg

22/11/2019

Phòng Victoria 2

Vị trí: tầng 4

Diện tích: 100m2

Số lượng khách:

  • Chữ U (25 ghế)
  • Lớp học (54 ghế)
  • Rạp hát (90 ghế)

thông tin