bg

22/11/2019

Phòng Bazan 1

Vị trí: tầng 1

Diện tích: 300m2

Số lượng khách:

  • Hội nghị Khách hàng bàn tròn
  • Lớp học (500 ghế)
  • Rạp hát (1000 ghế)

thông tin